بکس 61Bax61

» Khaled Parishan – Gol Bezan

Khaled Parishan – Gol Bezan
Music
Khaled Parishan – Gol Bezan

خالد پریشان - گل بزنآهنگ

Khaled Parishan – Gol Bezan

تمام , بعد بیست سال

شکوندیم تلسم و این بار

 

همینطور با قدرت میریم

با نماد یوزپلنگ تیزپا

 

تمام , بعد بیست سال

شکوندیم این تلسم و این بار

 

همینطور با قدرت میریم

با نماد یوزپلنگ تیزپا

 

خدا امسال عیدیمونو

با تیم ملیمون داد بمون

 

هم وطن چه مرد چه زن

این قسمتو با من بخون

 

خدا امسال عیدیمونو

با تیم ملیمون داد بمون

 

هم وطن چه مرد چه زن

این قسمتو با من بخون

 

“”””””””””””””””””

 

۸۰ میلیون پشتتن

گل بزن گل بزن (۴)

 

“”””””””””””””””””””””””

 

غیرتی با اعتماد به نفس

 

میریم تو میدون که حریفو شکست , بدیم

 

میریم واسه ی جنگیدن

 

این یازده نفر یه تحدیدن واسه

 

تیم روبرو تیمه ما یه روحِ

 

تو یازده جسم و خدا هستش و..

 

این دلنشینه که دعای مردم

پشت تیمه اره پشت تیمه

 

“”””””””””””””””

 

تمام , بعد بیست سال

شکوندیم تلسم و این بار

 

همینطور با قدرت میریم

با نماد یوزپلنگ تیزپا

 

تمام , بعد بیست سال

شکوندیم این تلسم و این بار

 

همینطور با قدرت میریم

با نماد یوزپلنگ تیزپا

 

“”””””””

 

۸۰میلیون پشتتن

گل بزن گل بزن (۴)

 

“”””””””””

 

خدا امسال عیدیمونو

با تیم ملیمون داد بمون

 

هم وطن چه مرد چه زن

این قسمتو با من بخون

 

خدا امسال عیدیمونو

با تیم ملیمون داد بمون

 

هم وطن چه مرد چتمام , بعد بیست سال

شکوندیم تلسم و این بار

 

همینطور با قدرت میریم

با نماد یوزپلنگ تیزپا

 

تمام , بعد بیست سال

شکوندیم این تلسم و این بار

 

همینطور با قدرت میریم

با نماد یوزپلنگ تیزپا

 

خدا امسال عیدیمونو

با تیم ملیمون داد بمون

 

هم وطن چه مرد چه زن

این قسمتو با من بخون

 

خدا امسال عیدیمونو

با تیم ملیمون داد بمون

 

هم وطن چه مرد چه زن

این قسمتو با من بخون

 

“”””””””””””””””””

 

۸۰ میلیون پشتتن

گل بزن گل بزن (۴)

 

“”””””””””””””””””””””””

 

غیرتی با اعتماد به نفس

 

میریم تو میدون که حریفو شکست , بدیم

 

میریم واسه ی جنگیدن

 

این یازده نفر یه تحدیدن واسه

 

تیم روبرو تیمه ما یه روحِ

 

تو یازده جسم و خدا هستش و..

 

این دلنشینه که دعای مردم

پشت تیمه اره پشت تیمه

 

“”””””””””””””””

 

تمام , بعد بیست سال

شکوندیم تلسم و این بار

 

همینطور با قدرت میریم

با نماد یوزپلنگ تیزپا

 

تمام , بعد بیست سال

شکوندیم این تلسم و این بار

 

همینطور با قدرت میریم

با نماد یوزپلنگ تیزپا

 

“”””””””

 

۸۰میلیون پشتتن

گل بزن گل بزن (۴)

 

“”””””””””

 

خدا امسال عیدیمونو

با تیم ملیمون داد بمون

 

هم وطن چه مرد چه زن

این قسمتو با من بخون

 

خدا امسال عیدیمونو

با تیم ملیمون داد بمون

 

هم وطن چه مرد چه زن

این قسمتو با من بخون

 

“”””””””””””””

 

۸۰ میلیون پشتتن

گل بزن گل بزن (۴)ه زن

این قسمتو با من بخون

 

“”””””””””””””

 

۸۰ میلیون پشتتن

گل بزن گل بزن (۴)

تمام , بعد بیست سال
شکوندیم تلسم و این بار

همینطور با قدرت میریم
با نماد یوزپلنگ تیزپا

تمام , بعد بیست سال
شکوندیم این تلسم و این بار

همینطور با قدرت میریم
با نماد یوزپلنگ تیزپا

خدا امسال عیدیمونو
با تیم ملیمون داد بمون

هم وطن چه مرد چه زن
این قسمتو با من بخون

خدا امسال عیدیمونو
با تیم ملیمون داد بمون

هم وطن چه مرد چه زن
این قسمتو با من بخون

“”””””””””””””””””

۸۰ میلیون پشتتن
گل بزن گل بزن (۴)

“”””””””””””””””””””””””

غیرتی با اعتماد به نفس

میریم تو میدون که حریفو شکست , بدیم

میریم واسه ی جنگیدن

این یازده نفر یه تحدیدن واسه

تیم روبرو تیمه ما یه روحِ

تو یازده جسم و خدا هستش و..

این دلنشینه که دعای مردم
پشت تیمه اره پشت تیمه

“”””””””””””””””

تمام , بعد بیست سال
شکوندیم تلسم و این بار

همینطور با قدرت میریم
با نماد یوزپلنگ تیزپا

تمام , بعد بیست سال
شکوندیم این تلسم و این بار

همینطور با قدرت میریم
با نماد یوزپلنگ تیزپا

“”””””””

۸۰میلیون پشتتن
گل بزن گل بزن (۴)

“”””””””””

خدا امسال عیدیمونو
با تیم ملیمون داد بمون

هم وطن چه مرد چه زن
این قسمتو با من بخون

خدا امسال عیدیمونو
با تیم ملیمون داد بمون

هم وطن چه مرد چه زن
این قسمتو با من بخون

“”””””””””””””

۸۰ میلیون پشتتن
گل بزن گل بزن (۴)

دانلود آهنگ با کیفیت 320 دانلود آهنگ با کیفیت 128
کد آهنگ وبلاگ و سایت

ارسال دیدگاه